Andharan wigatine utowo intine pidhato diarani

Kunci Jawaban terverifikasi ahli tentang pertanyaan Andharan wigatine utowo intine pidhato diarani, berikut pembahasannya.


Pertanyaan

Andharan wigatine utowo intine pidhato diarani


Jawaban

Perangane pidhato.
1. salam pambuka
2. purwaka (pembuka)
3. isi
4. wigati
5. pengarep arep
6. wusana (penutup)
7. salam panutup


Pembahasan

Pidhato inggih menika salah satunggaling wujud komunikasi lisan ingkang limrahipun dipuntindakaken dening satunggaling tiyang wonten ing sangajengipun tiyang ingkang gadhah ancas kangge maringi informasi, ngandharaken pamanggih, utawi ngandharaken satunggaling perkawis dhateng pamirsa. Pidhato biyasane diwedharake ing ngarep pamirsa sing cacahe pirang-pirang nganti atusan utawa malah ewonan, gumantung saka papan lan tujuane pidhato.

Pidato bisa digawe ing macem-macem acara, kayata rapat, seminar, konferensi utawa acara liyane. Pidhato ingkang sae limrahipun dipunandharaken kanthi penyajian ingkang gamblang, logis, lan narik kawigatosan, saha saged nuwuhaken motivasi utawi inspirasi dhateng pamirsa.


Penutup

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa isi artikel merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui. Sangat disarankan untuk mengamati lebih lanjut tentang isi artikel ini agar kita dapat mengetahui artinya. Harapannya, artikel ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih.

Pertanyaan Terkait :